Технология развития самостоятельности будущих учителей иностранного языка в современных условиях иноязычного образования (на материале языковых факультетов вузов Республики Таджикистан)

Муаллиф:
Ахмедова Мавджуда Негматовна
Ихтисос:
6D010700-Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ, 6D012000-Таҳсилоти касбӣ

Санаи 27 январи соли 2024, соати 09:00 дар Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-046 назди МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров» (ш. Хуҷанд, кӯчаи Мавлонбеков 1) ҳимояи диссертатсияи Ахмедова Мавҷуда Негматовна дар мавзӯи «Технологияи инкишофи мустақилияти омӯзгорони ояндаи забонҳои хориҷӣ дар шароити муосири таълими забони хориҷӣ (дар асоси маводи факултетҳои забономӯзии макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.08 – Назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ (13.00.08.04 – Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ) баргузор мегардад.

Номи рисола Технология развития самостоятельности будущих учителей иностранного языка в современных условиях иноязычного образования (на материале языковых факультетов вузов Республики Таджикистан)
ННН унвонҷӯи рисола Ахмедова Мавджуда Негматовна
Санаи нашри рисола 25/11/2023
Санаи нашри автореферат 25/11/2023
Хулосаи қабули рисола ба ҳимоя

Опубликовано 25 ноября 2023 г.

Опубликовано 25 ноября 2023 г.

URL-суроғаи видеои ҳимоя
Хулосаи комиссия
Намуди рисола кандидатская
Шифри ихтисоси илмӣ 13.00.08.01 – Теория и методика гуманитарных дисциплин
Соҳаи илмӣ педагогические науки
Шифри Шӯрои диссертатсионӣ 6D.КОА-046
Муассиса ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова»
Аризаи унвонҷӯ
Аризаи унвонҷӯ

Опубликовано 25 ноября 2023 г.

Опубликовано 25 ноября 2023 г.

Матни рисола

Опубликовано 25 ноября 2023 г.

Автореферат

Опубликовано 25 ноября 2023 г.

Хулосаи комиссияи ташхисӣ

Опубликовано 25 ноября 2023 г.

Эълон дар сомонаи КОА НПҶТ

Опубликовано

Натиҷаи ҳимоя

Опубликовано 29 января 2024 г.

Опубликовано 29 января 2024 г.

Маълумотнома оид ба муқарризон ва тақризҳо
Тақризи мушовири илмӣ
Маълумотнома оид ба мушовири илмӣ
Отзыв научного руководителя

Опубликовано 25 ноября 2023 г.

Сведения о научном руководителе

Опубликовано 25 ноября 2023 г.

Отзывы оппонентов

Опубликовано 10 января 2024 г.

Опубликовано 10 января 2024 г.

Справка об оппонентах

Опубликовано 13 января 2024 г.

Опубликовано 10 января 2024 г.

Сведения об оппонентах

Опубликовано 10 января 2024 г.

Опубликовано 10 января 2024 г.

Отзыв ведущей организации

Опубликовано 13 января 2024 г.

Сведения о ведущей организации

Опубликовано 10 января 2024 г.

Опубликовано 13 января 2024 г.

Дополнительные отзывы

Опубликовано 10 января 2024 г.

Опубликовано 10 января 2024 г.

Опубликовано 17 января 2024 г.

Опубликовано 17 января 2024 г.

Опубликовано 17 января 2024 г.

Дополнительные документы

Заключение кафедры

Письмо ВАК

Справка библиотеки ХГУ им. ак. Б. Гафурова

Справка Национального патентно-информационного центра

Адрес организации 735700, Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд, пр. Мавлонбекова 1
Телефон организации (+992 3422) 6-52-73
Email rector@hgu.tj
Дата и время защиты диссертации 27/01/2024 9:00
Аудитория Малый зал ректората