Кафедраи алгебра ва геометрия

Телефон барои маълумот

Соли 1975 кафедраҳои алгебра ва назарияи ададҳо ва геометрия таш-кил ёфт. Дар фосилаи 1975-91 мудири кафедраи алгебра ва назарияи ададҳо шахсони зерин буданд: дот-сент Б. Толбоев (1975-81), дотсент Т.С. Собиров (1981-83), дотсент А. Қодиров (1983-91).

Соли хониши 1976-77 дар ин кафедра муаллимони зерин кор ме­карданд: як нафар дотсент Б. Толбоев, панҷ нафар сармуаллим А.И. Калонов, Л.А.Рогов, А.Ф. Файзуллоев, Т.Гаймназаров, Р.Ҳошимова, чор нафар муаллим: М.Бақоева, А.Рашидов, К.Тухлиев, М. Осимов, сарлабарант М.Додхоева.

Соли хониши 1981-82 кафедра 12 нафар аъзо дошт: се нафар дот­сент: Т.Собиров, Б.Толбоев, Г.Гаймназаров, 5 нафар сармуаллим: А. Калонов, А. Файзуллоев, Р. Ҳошимова, Л.А. Рогов, номзади илмҳои физика ва математика - В.С. Микельсон – 3 нафар муаллим: К. Тухлиев, М. Муллоҷонов, М. Бақоева, сарлаборант М. Додхоева.

Соли 1991 кафедраи алгебра ва назарияи адаҳо ба ду кафедраи мустақил ҷудо шуд: кафедраи алгебра ва кафедраи информатика ва математикаи ҳисоббарор.

Соли хониши 1991-92 кафедраи алгебра 6 нафар аъзо дошт: 4 на­фар дотсент: А.Қодиров, Б.Толбоев, Г.Гаймназаров, Т.Собиров, 2 нафар сармуаллим: А.Калонов, Р.Ҳошимова, сарлаборант М. Додхоева. Мудирони кафедраи геометрия шахсони зерин буданд: М. Турсунов (1975-1985), дотсент А. Бобоҷонов (1985-1992).

Соли хониши 1976-77 дар ин кафедра муаллимони зерин кор ме-карданд: 2 нафар дотсент М.Турсунов, Т.Собиров, 3 нафар сармуаллим: А.Сатторов, А.Қодиров, А.М. Дадаҷонова, сарлаборант А.Расулов.

Соли 1981 Т.С.Собиров ҳамчун мудир ба кафедраи алгебра ва назарияи ададҳо гузаштанд.

Соли хониши 1984-85 дар кафедра як дотсент: М.Турсунов, шаш сармуаллим: М.Комилов, номзади илмҳои физика ва математика Ё. Мўҳсинов, З.И.Левкина, А.Бобоҷонов, М.Дадоҷонова, Б.Фозилов, сарлаборант Қ.Бобохонов фаолият мебурдан.

Дар соли хониши 1985-86 иҷрокунандаи вазифаи мудири кафед­ра, номзади илмҳои физикаю математика А.Бобоҷонов буд.

Соли хониши 1989-90 дар кафедра ду нафар дотсент: А.Бобоҷо­нов, Ё.Мўҳсинов, чор нафар сармуаллим: М.Комилов, М.Дадоҷонова, З.И.Левкина, Р.Аҳмадов, як нафар муаллим: Қ.Бобохонов, сар­лаборант С.Умарова фаъолият доштанд.

Дар соли хониши 1991-92 дар кафедра 4 нафар дотсент: А.Бобо­ҷонов (мудир), Ё.Мўҳсинов, Р. Аҳмадов, М.Қосимов, 2 нафар сармуаллим: З.И.Левкина, М.Дадоҷонова, 1 нафар муаллим: Қ.Бобохонов кор мекарданд.

Дар натиҷаи муттаҳид гаштани ду кафедраи мустақил с.1992 ка­федраи алгебра ва геометрия ташкил ёфт. Солҳои 1992-1995 мудири кафедра номзади илмҳои физика-мате-матика, дотсент А.Бобоҷонов буд. Аз с.1995 то с.1998 мудири кафедра дотсент А.Қодиров буд. Аз с.1998 то с.2006 вазифаи мудирии кафедраро дотсент О. Солеҳов ба ўҳда дошт. Ў бо сабаби шароити оилавї барои кор ба Донишгоҳи металлургии Тоҷикистон гузаронида шуд.

Аз сентябри с.2006 иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедраро сармуаллима М. Дадоҷонова ба ўҳда дошт. Дар ин муддат дар кафедра 2 нафар дотсент: А.Рашидов, У.Ҳакимов 4 нафар сармуаллим: М. Дадоҷонова, Лёвкина З.И., Ш. Эгамова ва С. Умарова фаъолият мебурданд. Аз сентябри с.2007 то 1 феврали с.2012 вазифаи мудири кафедаро Солеҳов О. ба ўҳда мегирад, ки дар ин давра аъзои кафедра: дотсентон О. Солеҳов ва У. Ҳакимов, сармуаллимаҳо З.И. Левкина, М.Дадоҷонова , Ш. Эгамова, муаллимон Э.Ризоев, А. А. Миршоев, сарлаборант Ш.Кавракова фаъолият доштанд. Солҳои 2012-2015 вазифаи мудирии кафедраи алгебра ва геометрияро дотсент Д. З. Музафаров ба ўҳда мегирад. Дар ин давра дар кафедра дотсентон О. Солеҳов, Д. Музаффаров, сар­муаллимон З.И.Левкина, М.Дадоҷонова, Ш.Эгамова, муаллим А.А. Миршоев, сарлаборант И.Исмоилова фаъолият мебурданд.

Аз соли 2017 то инҷониб вазифаи мудири кафедраро дотсент Тӯйчиев О.Ҷ. ба ӯҳда дорад ва дар кафедра 3 нафар дотсентон Тӯйчиев О.Ҷ., Солеҳов О., Ризоев Э.С. 4 нафар сармуаллимон: Эгамова Ш., Миршоев А.А., Тӯйчиев А.М., Муҳамедҷонова Ш.М.3 нафар муаллимон: Бобоев Э.Д., Ҳайдарова М.С., Ҳомидов С.М. ва коргузорон Султонова М.Р. Мирзосаидова Ш.М фаоълият бурда истодаанд.