Шарипова Г.Ш. Воҳидҳои фразеологӣ дар «Самаки айёр». - Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. – 168 с.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 9,76.

Ин нахусткитобест, ки дар он хусусиятҳои сохторию маъноӣ ва услубии воҳидҳои фразеологӣ дар маъруфтарин намунаи насри ривоятии форс-тоҷик романи бисёрҷилдаи “Самаки айёр” мавриди тадқиқ қарор гирифтааст.

Китоб ба забоншиносон, муҳаққиқони забону услуби асарҳои бадеӣ, омӯзгорон, магистрантон ва умуман доираҳои васеи ҳаводорони каломи бадеӣ пешниҳод мешавад.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ