​Технологияи компютерӣ дар омӯзиши фанни физика

Чунин ном дорад китоби тозанашр, ки дар матбааи “Нури маърифат” чоп шудааст.

Дар васоити таълими мазкур яке аз масъалаҳои ҷузъ­ии технологияи информатсионӣ – татбиқи барно­ма­ҳои компю­терии математикӣ нисбат ба омӯзиши фан­­­ни физика мавриди таҳқиқ қарор дода шуда,таф­си­ри корҳои хатми бакалав­риат ва магистрантҳо оид ба истифодаи техноло­гияи компю­терӣ дар омӯзиши фанни физика оварда шудааст.

Васоити таълими мазкур барои донишҷӯён ва ма­гис­трантон дар омодасозии корҳои курсӣ, рисолаҳои тахассусии хатм тавсия карда мешавад. Дар он оид ба технологияи информат­сонии муосир, роҳҳои истифо­даи он дар таълим, барномаи математикии Маткад, Ҳал­ли масъалаҳо аз физика дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва олӣ, коркарди таҷрибаи физикӣ маълумоти му­фассал оварда шудааст.

Маркази иттилоот ва таҳлил

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ