​ТОЗАНАШР: АЗ БЕДИЛ ТО ИМРӮЗ

Ин номи китоби тозанашри Нуралӣ Нурзод, доктори илмҳои филологӣ мебошад, ки маҷмуаи мақо­ла­ҳоро роҷеъ ба шеъру андеша, сабки сухани Бедил ва бедилшиносӣ фаро гирифтааст.

Маҷмӯаи мазкур аз 296 саҳифа иборат буда, дар нашриёти “Нури маърифат” чоп шудааст.

Маҷмӯа фарогири мақолоте мебошад, ки давоми солҳои мух­талиф муаллиф роҷеъ ба паҳлуҳои гуногуни шеър, анде­ша­ву афкори Бедил ва бедилшиносӣ, мактабҳои шарҳнависӣ ва бе­дилхонӣ дар Фароруд, нусхаҳои хаттии шуруҳи девони шоир дар китобхонаҳои ҷаҳон, таъсирпазирии суханвар аз шоирони пешин ва таъсиргузорӣ ба шоирони баъд аз худ то замони муо­сир ба қалам омадаанд. Ҳамзамон ба маҷмӯа як пешгуфтор ба ки­тоби гузидаи ғазалиёти Бедил, ки бо эҳтимоми Анҷумани дӯстдорони Бедил нашр гардидаст, инчунин шарҳи як байти шоир ҳамроҳ шудааст. Китоб ба доираи ва­сеи хонандагон манзур мегардад.

Маркази иттилоот ва таҳлил

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ