​Тозанашр: “Математика: Модулҳо ва системаҳои муодилаҳои хаттӣ бо коэффитсиентҳои доимӣ”

Математика: Модулҳо ва системаҳои муодилаҳои хаттӣ бо коэффитсиентҳои доимӣ- таҳти ин унвон дастури таълимӣ тариқи матбааи “Нури маърифат” ба нашр расид.

Муаллифон Нозимов А.Б. ва Шомирзоев Б.М. дар дастури мазкур системаҳои муодилаҳои хаттӣ бо коэффитсиентҳои доимиро ба шакли мухтасар бо забони русиву тоҷикӣ таҳлилу баррасӣ намудаанд.

Маҷмӯа аз 3 боб иборат мебошад:

Боби аввал назарияи мухтасари мавзӯи муодилаҳои дифференсиалии хаттӣ бо бо коэффитсиентҳои доимӣ ва системаҳои муодилаҳои номбурдаро дарбар мегирад.

Боби дуввум аз намунаҳои ҳалли машқҳои дар маҷмӯа овардашуда иборат мебошад.

Боби сеюм аз супоришҳои инфиродӣ барои ҳалли мустақилона ихтисос дода шудааст.

Китоби мавриди зикр барои донишҷӯён ва дигар алоқамандон тавсия мегардад.

Маркази иттилоот ва таҳлил

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ