М.И.Нуриддинова, А.С.Ахмедов. Идоракунии лоиҳаҳо (қисми 2). Банақшагирии бизнес. Китоби дарсӣ. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. – 216 саҳ.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 14,41. ISBN 978-5-209-02979-3

Китоби дарсии мазкур дар асоси нақшаи таълимии тасдиқгардида, барои фанни идоракунии лиҳаҳо таҳия гардида, он зина ба зина хонандаро ба таҳияи лоҳаҳо (бизнес-нақша) ошно месозад ва моҳияти раванди тартиб додани бизнеснақшаро меомӯзад. Мақсади аз худ намудани фанни банақшагирии бизнес асосан омӯхтани мафҳуми бизнес-нақша ва мавқеи он дар соҳибкории муосир, зарурати таҳияи бизнес-нақша, мақсаду вазифаҳои он ва дигар талаботи умумӣ барои таҳияи бизнес-нақша мебошад.

Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодӣ, роҳбарон, менеджерон ва дигар шахсоне, ки мехоҳанд оид ба банақшагирии бизнес дар соҳаҳои гуногун маълумот гиранд, тавсия дода мешавад.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ