Биниши дониш. Маҷмӯаи тақризҳо. - Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. - 208 с

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона. Ҷ.ш.ҷ. 13,48.

Маҷмӯаи мазкур муҳимтарин тақризҳои ба тадқи­қоту асарҳои забоншиноси номвар, дорандаи бисёр ҷоиза­ҳои ватанию хориҷӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессор Абдуҷамол Ҳасанзода навиштаи олимони гуногунро ҷамъ овар­да­аст. Тақризҳо аҳамияти зиёди илмию амалиро соҳиб бу­да, ҳар кадоме бозгӯи ҷанбаи тозаи пажӯҳишу эҷоди ин оли­ми пухтакору тозабаёнанд ва дар шакли маҷмӯа ба оли­мону устодон ва умуман аҳли таҳқиқ манзур мегар­данд.

Маркази иттилоот ва таҳлил

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ