Мирзоҳабиб Аҳмадов. Таълими ада­биёти тоҷик (Қисми I). Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултетҳои фило­ло­гии мактабҳои олии Тоҷикистон. - Хуҷанд: Нури маърифат, 2018.- 252 с.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 15,75.

ISBN 978-99947-880-3-3

Дар китоби мазкур масъалаҳои таълими фанни адабиёти тоҷик бо истифода аз сарчашмаҳои адабиву таълимӣ ва осори методии то ба имрӯз аз тарафи мутахассисони ватаниву хориҷӣ таълифгардида бо назардошти таҷрибаи бисёрсолаи омӯзгорони беҳтарини забону ада­биё­ти тоҷик мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ