Маҳаки асосии ватандӯстӣ оила аст

Усулан ақлу идрок, ҷаҳонбинӣ ва фазилати маънавии падару модар аввалин сарчашмаест, ки дар зеҳну шуури наврас нақши ҳамешаги пайдо мекунад ва нуфузи он дар зиндагии инсон як умр боқӣ мемонад.

Таълиму тарбия воқеан ҳам раванди басо мураккаб, пуртаззот ва заҳмат талаб аст, тадқиқотҳо нерӯи зиёд ва ҷидду ҷаҳди пайвастаро мехоҳад. Чуноне, ки Пешвои миллат Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон қайд кардаанд: “Ба таълиму тарбияи шоиста ниҳодҳои гуногун масъуланд, вале аз ин миён се ниҳодҳо мавқеи марказӣ ва ҳалкунанда дорад. Таълиму тарбия дар пайвастагии се ниҳоди иҷтимоӣ: оила, мактаб ва ҷомеа руҳу равони воқеӣ пайдо мекунад”.

Оила саргаҳи худшиносию худогоҳии ҳар як ҷавонони имрӯза аст. Дар тӯли сад солаҳо оилаи тоҷик ҳазорон фарзандони фарзонаро ба дунё овардаанду ва ба камол расонидаанд, ки онҳо барои халқи худ ва тамаддуни башар хизматҳои зиёди таърихиро ба анҷом расониданд.

Дар иддае аз оилаҳо таассубу хуруфоти динӣ ҳукмфармост, то ҷое, ки барои фарзанд ба ҷузъ аз рӯзаю намоз ва суннатҳои динӣ ҳамаро нозарур медонанд дар ҷомеаи имрӯза ин гуна оилаҳо хатарноканд. Ҷомеаи имрӯза асри технологияи навин, идеологияи навин, асри эҷодиро аз сар гузаронида истодааст.

Имрӯз модарони моро зарур аст, ки ба дастовардҳои истиқлолият, пойдевори давлати миллӣ сулҳу субот, ваҳдат, тинҷию амониро дарк намуда барои боз ҳам мустаҳкамии ҷомеа фарзандони худро дар руҳияи ҳушёр будан, худогоҳу худшинос будан, арзишҳои миллиро пос доштан тарбия намоем. Маҳзиродаи қавӣ,масъулиятшиностӣ, неруи зеҳнии занон боис гардад, кимо дар нигаҳдошти фарҳангу асолати милли хеш замина гузошта бошем, лек барои оне ки имрӯз зани тоҷик ,мавқеи худродарёбад, зани тоҷикимрӯзфаҳмиши даркиамиқи моҳияти давлату давлатдориро муқаддас шуморидани оилаву оиладорӣ ва суннатҳои оиладориро фаҳмида бошад, албатта мавқеикалидиро дар инсамт давлат ва ҳуқумати кишварро пеша мекунад,зеромаҳз азрузҳои аввалибадастовардани истиқлолияти давлатӣ пеша карданва дармадди аввал гузоштани масъалаи занон боис гардид,киимрӯз ҷавобанбаинтаваҷҷӯҳу ғамхорӣ имрӯз занон модарони мо пешсаф ҳастанд.

Наврасонро тарбия намуда, барои ҳаёт омода сохтан ин як санъату маҳорати бузург аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибистиқлол аст, давлате ҳаст, ки ҳамеша ҳадафҳои хешро дармустаҳкам намуданимавқеиҷомеадар фароҳам оварданибаробар нисбат ба занонвамардонроҳандозӣ карда кардааст ва боядқайд кунем,дар баромадҳояшонпайвастаПешвои миллат Асогузори сулҳу ваҳдатПрезиденти кишварамонЭмомалӣ Раҳмон ба ин масъалаи хосабонувони кишвар соҳибмаърифат бошанд,соҳибмаълумот бошанд, донандаизабонҳои хориҷӣ бошанд, талоши пайваста доштабошанд. Ҳар чӣ қадаре ки зан модари тоҷик талош дошта бошад ва албатта боис мегардад, ки пайвандони худро тарбияи дуруст дода бошад ва ин тарбиву ташаккули додаи модар замиина мегузорад ки фарзанд албатта равияи илм донишомӯзӣ, соҳибхирад будан, дар ҷомеа албатта мавқеи муайянро пайдо карданро албатта кӯшиш карда бошад. Имруз бубинед ки ҷоемаи ҷаҳонӣ аз тамоми он хатару таҳдидҳои замони муосир ва оне ки ин масъала на танҳо дар Тоҷикистон балки дар ҷоемаи ҷаҳонӣ хусусияти фаромиллиро гирифтааст мавҷуд аст. Вақте киаллакайазмаводҳои таҳлилӣвазъиҷомеаиҷаҳониро мебинем худ аллакайхулосаиамиққабул мекунем, ки дар нигаҳдошти тамомитазоҳуроти мавҷуда дар нигаҳдошти зодҳовутаҳдидҳову дигарталошҳое ки мехоҳад як падидаи номатлубро дар ҳаётиосоиштаи мардум ҷорӣкардан мехоҳанд мо аз як омилимуҳимтарин аз ватандӯстӣ дигарягон чизеро дида наметавонем лекинватандӯстӣин танҳо бо хонданубо мутолиа кардан бо дигарчизҳо ташаккул намеёбад, балки ватандӯсти маҳакаи асосиихудродароила пайдо мекунад,вақтемодар соҳибмаърифатаст.Иродаи матин дорад, мавқе дошта бошад , ватанродуст медорад ҷойгоҳихешро эҳтиром мекунад вай метавонаддар чунин руҳия фарзандони солиҳроба камолрасондабошадзерорисолатизанмодарки дарбаробарионе киимрузходими ҷамъиятиаст ,омӯзгор аст, соҳибхоназан аст, ҳунарманд аст нахуст ирсолатиасосиимодаритоҷик таваллудифарзанди солимва тарбияи он дар муҳити мусоид мебошад. Модарони моро зарур аст, ки дар руҳияи фарзандонашон дуст доштани арзишҳои миллӣ, содиқ будан ба Ватан ҳифз кардани дастовардҳои истиқлоиятро ба фарзандонашон омӯзонанд.

Ҳошимова Шафоат Файзуллоевна н.и.т. дотсенти кафедраи методикаитаълими таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи Давлатии Хуҷандбаномиакадемик Б.Ғафуров

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ