М. Алимова Дастури методӣ барои омӯзгорони фанни ботаника (синфи 5) – Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. – 84 саҳ.

Андозаи А5, муқоваи нарм,

теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 4,88

ISBN 978-99975-62-39-5

Дастури методии мазкур муносибати салоҳиятнокӣ ба таълими ботаникаро дарбар мегирад. Дар он салоҳиятҳои хонандагон, мақсади таълим, васоити таълим, санҷиши дониши хонандагон бо тестҳо, ҷадвалҳо, аёниятҳо, масъалагузорӣ, проблемагузорӣ, кори дунафара, кори гурӯҳӣ, баёни мавзӯъ бо усули фаъоли таълим, арзёбӣ, намунаи саволу супоришҳо, ки барои ташаккули салоҳиятҳои хонандагон мусоидат менамояд, оварда шудааст ва дар фаъолияти амалии омӯзгорони фанни ботаника истифода бурдан мумкин аст.

Маводи дастур барои донишҷӯён - омӯзгорони оянда, омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавсия мешавад.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ