Ф.Саидова, А.Ҳоҷибоев, Ҳ.Саидов. Технологияи компютерӣ дар омӯзиши фанни физика. - Хуҷанд, 2019. – 148 с.

Андозаи А4, муқоваи сахт, теъдод 100, ҷ.ш.ч. 8,6

Дар васоити таълими мазкур яке аз масъалаҳои ҷузъ­ии технологияи информат-сионӣ – татбиқи барно­ма­ҳои компю­терии математикӣ нисбат ба омӯзиши фан­­­ни физика мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, таф­си­ри корҳои хатми бакалав­риат ва магистрантҳо оид ба истифодаи техноло­гияи компю­терӣ дар омӯзиши фанни физика оварда шудааст.

Васоити таълими мазкур барои донишҷӯён ва ма­гис­трантон дар омодасозии корҳои курсӣ, рисолаҳои тахассусии хатм тавсия карда мешавад. Дар он оид ба технологияи информатсонии муосир, роҳҳои истифо­даи он дар таълим, барномаи математикии Маткад, Ҳал­ли масъалаҳо аз физика дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва олӣ, коркарди таҷрибаи физикӣ маълумоти му­фассал оварда шудааст.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ