Н.Маҳмудова, Аомидов Методикаи таълими ҳуқуқ”(дас­ту­ри таълимӣ - ме­то­дӣ оид ба машғулиятҳои амалӣ ва корҳоимуста­қи­лона ба­рои донишҷӯён).–Хуҷанд:Нури маърифат,2019 – 148 с.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 8,60.

Китоб дар асоси маводи Конфе­ренсияи вилояти Суғд оид ба масоили такмили таъ­ли­ми забонҳои хориҷӣ дар факул­тетҳои ғайри­за­бонии мактабҳои олӣ бахшида ба 85-со­ла­гии ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафу­ров, 25-умин солгарди Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон ва Соли ҷавонон та­ҳия гар­ди­дааст.

Он ба методистон, омӯзгорони забон­ҳои хориҷии мактабҳои олӣ ва миёна, ма­гис­трантон, донишҷӯён, дои­раи васеи омӯ­зандагони забонҳои хориҷӣ тавсия ме­шавад.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ