Ю.Р. Толибов. Маърифат ва тарбияи экологӣ. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. - 228 саҳ.

Андозаи А5, муқоваи сахт,

теъдод 100, ҷ.ш.ч 15,81

Дастури таълимии мазкур дар асоси бар­но­маи таълимии фанни “Маърифат ва тарбияи эко­­логӣ таҳия гардидааст. Дар дастур мавқеи аф­за­лиятноки маърифат ва тарбияи экологӣ дар низоми таълиму тарбияи бефосила – оила, муас­сисаҳои таҳсилоти томактабӣ, миёнаи уму­мӣ ва касбӣ баррасӣ гардида, роҳ ва усулҳои та­­шак­кули тафаккури маънавӣ ва фарҳанги эко­­ло­гӣ дар асоси фаъолгардонии фаъолияти субъект­ҳои раванди маърифат ва тарбияи эко­ло­гӣ нишон дода шудааст.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ