Азизов А.А., Азизов Ш.Ю. Кулолгарӣ. Китоби дар­сӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии кас­бӣ / А.А. Азизов, Ш.Ю. Азизов. – Хуҷанд: Нури маъ­рифат, 2019. - 84 саҳ.

Андозаи А5, муқоваи нарм,

теъдод 100, ҷ.ш.ч 5,25

Китоби мазкур баҳри омӯзиш ва тарғиби санъати аҷдодии миллӣ - кулолгарӣ муфид буда, дар он оид ба таъ­рих ва инкишофи кулолгарӣ, таҷҳизот, ма­вод ва асбобҳо, намудҳои дастгоҳҳои кулолгарӣ, риояи тех­ни­каи бехатарӣ, марҳилаҳои омода намудани маҳсулоти ку­лолӣ, технологияи кулолгарӣ, кулолгарони машҳури киш­вар ва саҳми онҳо дар рушди ин намуди санъати мил­лӣ ва дигар равандҳои муҳимияти санъати ку­лол­га­рӣ маълумот дарҷ ёфтааст. Ин китобро омӯзгорон ва роҳ­барони маҳфилҳои ҳунармандии муассисаҳои таъ­ли­мӣ, донишҷӯёну устодони риштаҳои санъат, ҳунар­ман­дон, худомӯзон ва ҳаводорони санъати аҷдодии мил­лӣ ҳамчун китоби рӯимизӣ метавонад васеъ ис­ти­фо­да намоянд.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ