А.А.Миршоев, М.Дадоҷонова Геометрияи аналитикӣ. –Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. - 268 с.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100, ҷ.ш.ч. 16,75

ISBN 978-99975-62-28-9

Китоби дарсии мазкур донишҷӯёнро бо векторҳо, сис­темаи координатаҳо дар ҳамворӣ ва фазо, амалҳои хаттӣ бо век­торҳо, базис ва координатаҳои вектор нисбат ба он, зарби скал­ярии векторҳо, косинусҳои равонкунанда, таб­дил­диҳии сис­темаи координатаҳо, координатаҳои қутбӣ, хатҳои алгебравӣ, муодилаи хати рост дар ҳамворӣ ва фазо, хатҳои каҷи тартиби ду ва муодилаи қонунии онҳо, сатҳҳои алгеб­равӣ ва ба намуди қонунӣ овардани муодилаҳои онҳо, намудҳои ҳаракати ҳамворӣ, табдилоти ҳамворӣ ва гомотетияшинос менамояд.

Дар маводи мазкур намунаи маводҳои санҷишӣ мавҷуд аст, ки донишҷӯён метавонанд аз онҳо самаранок истифода намоянд.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ