Баргузории конфронси илмии дар факултети биология ва химия

Collaboration with international projects focusing on the development

of education and science in schools

In the Faculty of Biology and Chemistry, Department of Organic and Practical Chemistry,
Scienti fic-theoretical seminar on science week in the faculty. The opening of the faculty, the lecturer
Mirzobaroishova Sh. starting. In the general assembly, the lecturer: Hakimokhojev SN and
Tukhtununov O., students and professors of "Chemistry" have been actively involved. At the
seminar, the coordinator of the project, Professor of the Department of Arabic Language Gafarova
U. under the title "Implementing the International Project" ERASMUS + "TUTOCRIAL" in the
University. The discussion focused on the key aspects of the future development of the modern
world with the close interaction of the University faculty with the higher education institutions and
noted that recent cooperation in education and science is significant In particular, research has been
done to increase the effectiveness of scientific-methodical and scientific researches since 2012. The
University is complemented by the research on innovation, innovation and hygiene environment, one
of the priority areas of the ERASMUS + project, "TUTOCIAL" is the creation of interdisciplinary
education. At the seminar, the head of the Department of International Relations of the University,
associate professor Karimov T. It has been reported that cooperation with the University in a number
of international projects, including: ERASMUS + "TUTORIAL" project reported that cooperation with
this project will be directed only to education and science in the University, and will continue to
cooperate found. At the seminar, the chair of the chemistry and practical chemistry department,
associate professor Tilloboev H. on the theme "Environmental pollution factors in Khujand and its
impact on human health", Ulmasov M. Senior Physiology Department Physiology and Defense
Counseling Title "Physiological and Hygiene Assessment of Workers of Asphalting and Concrete
Asylum in Hot Climate" and Bozov N. Senior Advisor of Environmental Protection and Nature
Protection on "Evaluation of the Impact of Cotton Removal Caused to Environment and Its Impact on
Human Health".
The discussion was held on the subject of discussion that the teachers provided specific answers to
the questions raised in the magnet and the questions.
In conclusion, the dean of the faculty is Mirzobakhodurova Sh. expressed gratitude to the organizers
and the exemplary scientific and theoretical seminar and conducting a high-level scientific week in
the faculty.


Баргузории конфронси илмии магистрантон

дар факултети биология ва химия


Санаи 17-уми аперел дар факултети биология ва химия, кафедраи химияи органикӣ ва амалӣ, конфронси илми донишљўён бахшида ба соли рушди сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ баргузаор гардаид. Дар семинар донишљўён дар мавзўҳои мубрами рўз вобаста ба соҳаи химия бо алоќаманди бо фанҳои физика ва биология баромад намуданд.

Оиди мавзӯибаёнгардидамузокирабаргузоргардид, киустодон басаволҳоипешкашгардидаи магистрон ва донишўён ҷавобҳоимушаххас пешниҳоднамуданд.

Дар ҷамъбаст декани факултет Мирзобаҳодурова Ш.Р. ба ташкилкунандагон ва баромадкунади семинари илмӣ-назариявии намунавӣ ва дар сатҳи баланд гузаронидани ҳафтаи илмӣ дар факултет изҳори миннатдорӣ намуд.


Ҳамкорӣ бо лоиҳаҳои байналмиллалӣ тамоюли

пешрафти таълим ва илм дар мактабҳои олӣ


Дар факултети биология ва химия, кафедраи химияи органикӣ ва амалӣ, семинари илмӣ-назариявии оиди ҳафтаи илм дар факултет гузаронида шуд. Сухани ифтитоҳиро декани факултет, дотсент

Мирзобаҳодурова Ш.Р. оғоз намуд. Дар ҷамъомади баргузоргардида, дотсентон: Ҳакимхоҷаев С.Н. ва Тухтасунов О., донишҷўён ва магистрони ихтисоси «Химия” иштироки фаъолона доштанд. Дар семинар координатори лоиҳа, профессори кафедраи забонҳои арабӣ Гаффорова У. таҳти унвони“ Татбиқи лоиҳаи байналмиллалӣ “ERASMUS +” “TUTURIAL” дар Донишгоҳ ” маърӯза намуд. Мавсуф оид ба паҳлуҳои асосии рушди минбаъдаи ҳаёти имрўза бо ҳамбастагӣ ва робитаи байналмиллии омўзгорони Донишгоҳ бо мактабҳои олии давлатҳои хориҷа сухан ронда, қайд карданд, ки дар солҳои охир ҳамкории мутақобила дар соҳаи таълим ва илм бисёр назаррас мебошад. Алалхусус, барои баланд бардоштани самаранокии корҳои илмӣ-методӣ ва илм-тадқиқотӣ аз соли 2012 то инҷониб корҳои зиёде тадқиқотӣ ба анҷом расонида шуд. Дар Донишгоҳ малакаи тадқиқот дар самти маориф, инноватсия ва гигиенаи муҳити зист мукаммалтар гардида, он яке аз самтҳои афзалиятноки лоиҳаи байналмиллали “ERASMUS +” “TUTURIAL” ташкили таҳсилоти фосилавӣ ба шумор меравад. Дар семинар мудири шўъбаи робитаҳои байналмиллалии Донишгоҳ, дотсент Каримов Т. баромад намуда, оиди ҳамкориҳои Донишгоҳ бо як қатор лоиҳаҳои байналмиллалӣ аз ҷумла: лоиҳаи “ERASMUS +” “TUTURIAL” маълумот дода, кайд карданд, ки ҳамкорӣ бо чунин лоиҳа танҳо барои беҳдошти таълим ва илм дар Донишгоҳ равона карда шуда, минбаъд ин ҳамкорӣ идома хоҳад ёфт. Инчунин дар семинар мудири кафедраи химияи органикӣ ва амалӣ, дотсент Тиллобоев Ҳ. дар мавзўи “Омўзиши омилҳои ифлосшавии муҳити зист дар шаҳри Хуҷанд ва таъсири он ба саломатии инсон ”, Улмасов М. сармуаллими кафедраи физиология ва омодагии дифоъ тахти унвони “Баҳодиҳии физиологӣ ва гигиенаи меҳнатии коргарони истеҳсоли маводи асфалту бетон дар иқлими гарм” ва Боисов Н. сармуаллими кафедраи экология ва ҳифзи табиат оиди “Баҳодиҳии таъсири манфии корхонаи пахтатозакунӣ ба муҳити зист ва таъсири он ба саломатии инсон” баромад намуданд.

Оиди мавзӯи баёнгардида музокира баргузор гардид, ки устодон ба саволҳои пешкашгардидаи магистрон ва донишўён ҷавобҳои мушаххас пешниҳод намуданд.

Дар ҷамъбаст декани факултет Мирзобаҳодурова Ш.Р. ба ташкилкунандагон ва баромадкунади семинари илмӣ-назариявии намунавӣ ва дар сатҳи баланд гузаронидани ҳафтаи илмӣ дар факултет изҳори миннатдорӣ намуд.


Баргузории конфронси илмии донишҷуён

дар факултети биология ва химия


Санаи 14-уми аперел дар факултети биология ва химия, кафедраи химияи органикӣ ва амалӣ, конфронси илми донишҷўён бахшида ба соли рушди сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ баргузаор гардаид. Дар семинар донишҷўён дар мавзўҳои мубрами рўз вобаста ба соҳаи химия бо алоқаманди бо фанҳои физика ва биология баромад намуданд.

Оиди мавзӯи баёнгардида музокира баргузор гардид, ки устодон ба саволҳои пешкашгардидаи магистрон ва донишўён ҷавобҳои мушаххас пешниҳод намуданд.


Баргузории конфронси илмии омўзгорон

дар факултети биология ва химия


Санаи 16-уми аперел дар факултети биология ва химия, кафедраи химияи органикӣ ва амалӣ, конфронси илми донишҷўён бахшида ба соли рушди сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ баргузаор гардаид. Дар семинар донишҷўён дар мавзўҳои мубрами рўз вобаста ба соҳаи химия бо алоқаманди бо фанҳои физика ва биология баромад намуданд.

Оиди мавзӯи баёнгардида музокира баргузор гардид, ки устодон ба саволҳои пешкашгардидаи магистрон ва донишўён ҷавобҳои мушаххас пешниҳод намуданд.

Дар ҷамъбаст декани факултет Мирзобаҳодурова Ш.Р. ба ташкилкунандагон ва баромадкунади семинари илмӣ-назариявии намунавӣ ва дар сатҳи баланд гузаронидани ҳафтаи илмӣ дар факултет изҳори миннатдорӣ намуд.


Баргузории конфронси илмии магистрантон

дар факултети биология ва химия


Санаи 17-уми аперел дар факултети биология ва химия, кафедраи химияи органикӣ ва амалӣ, конфронси илми донишҷўён бахшида ба соли рушди сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ баргузаор гардаид. Дар семинар донишҷўён дар мавзўҳои мубрами рўз вобаста ба соҳаи химия бо алоқаманди бо фанҳои физика ва биология баромад намуданд.

Оиди мавзӯи баёнгардида музокира баргузор гардид, ки устодон ба саволҳои пешкашгардидаи магистрон ва донишўён ҷавобҳои мушаххас пешниҳод намуданд.


Дар ҷамъбаст декани факултет Мирзобаҳодурова Ш.Р. ба ташкилкунандагон ва баромадкунади семинари илмӣ-назариявии намунавӣ ва дар сатҳи баланд гузаронидани ҳафтаи илмӣ дар факултет изҳори миннатдорӣ намуд.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ