Масъалаҳои мубрами муосири фанҳои гуманитарӣ. Маводи конференсияи илмӣ-назариявӣ бахшида ба 80-солагии доктори илмҳои филологӣ, профессор Абдувалӣ Бердиалиев. –Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. – 400 с.

Андозаи А4, муқоваи сахт, теъдод 120, ҷ.ш.ч. 46,5.

Маҷмӯаи мазкур фарогири маводи конференсияи илмӣ-назариявии минта-қавии “Масъалаҳои мубрами муосири фанҳои гуманитарӣ” буда, ба 80-солагии доктори илмҳои филология, профессор Абдувалӣ Бердиалиев бахшида шудааст. Маҷмӯа дар меҳвари худ масъалаҳои мубрами муосири илми забоншиносӣ, адабиётшиносӣ ва педагогикаро ҷой дода, барои устодон, донишҷӯён ва кулли алоқамандони забон ва адабиёти тоҷику ӯзбек пешниҳод мешавад.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ