Яхши яшайлик-ки, ӯзгалар ҳавас килсин!

“Бугингй кун жараёнларини ҳисобгаолган ҳолда биз ишни рақамли иқтисодиёт тадбиқи ва ижтимоӣ-иқтисодиӣ соҳаларда рақамли технологияларии жориӣ этиш йӯналишда кенгайштиримишимиз керак”.

Эмомалӣ Раҳмон

Жамиятмиз халқлари жуда катта, ижтимоӣ-сиёсий ҳамда ижтимоиӣ-иқтисодиӣ аҳамиятга молиқ воқеалар даврида яшаб келмоқдва миз.

Она Ватанимиз ӯз мустақиллигингиз чорак асрини нишонлаб ӯтказдӣ. Бу давр ёш жумҳуриятимиз учун янги яънеи дунявий, демократик ва ҳуқуқбунёд давлатчиликни қарор топтириш, демократик жараёнларни ривожлантириш, ижтимоиӣ-иқтисодиӣйӯналишдаги бозор иқтисодитини босқичма-босқич ривожлантриш, йиларига қадам қуйдик.

Шуни алоҳида таъкидлаб ӯтиш жойиз ки, Тинҷлик ва миллий бирлик асасчисн, миллат пешвоси, Тожикистон Жумҳурияти президенти, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолиятининг моҳияти сиёсий, иқтисодй ва маънавийсоҳаларда олиб бораётган фаъолияти бениҳоят каттадир.

Миллат пешвоси раҳнамолигида жумҳуриятимизда ҳавас қилса арзирлитинҷлик, бирлик, фаровонлик, даврада уч асосий старатегик вазифа:

Энергетик мустақиликка эришиш вазифаси, озиқ овқатҳафасизлигини таъминлаш вазифаси, камуникатсион тинҷликдан чиқиш вазифарални муҳим мақсад қилиб олинди ва бу йӯналишда катта муваффақиятларга тӯлиқ эршилди. Тӯртинги асосий мақсад, бу мамлакатимизни саноатлаштиришдир.

Шунинг учун Роғун ГЭС сининг иккинги агрегатини шига туширилиши, бу жамиятимиз тараққистининг муҳим вазифаси ҳисоблинади. Беш бармоқ бир хил бӯлмаганлиги-дег, халқимиз орасида, ӯзгаларнинг таъсири туфайлиғаразли жамиятмизга иқтисодий тараққиёт ютуқларимизни кӯролмайдиган кимсалар албатда йуқ эмас.

Улар қанчалик ноурин гаплари, чиқишлар қилмасин, мустақил она-Втанимиз шунчилик гуллаб- яшайверадӣ, Шу билна бирга иқтисодй соҳаларда кун саин улкан зафарларга эришиб боради.

Донишмандларимиз такидлаб ӯтгани-дек, корвон ӯтаверади, итлар хуриб қолаверади.

Б.Сатторов дотсенти кафедраи умумидонишгоњии сиёсатшиносӣ

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ