Раҳмонова Д.З., Мухторова М. Асосҳои педа­гогии фаъолияти равоншинос дар мактаб. Китоби дарсӣ. -Хуҷанд, Нури маърифат, 2018. - 256 саҳ.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 16.

ISBN 978-99975-47-74-3

Дар китоби дарсии «Асосҳои педагогии фаъо­лияти равон­шинос дар мактаб» доир ба асосҳои педагогии фаъолияти ра вон­ши­носон дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ маълумот дода шуда, накши равон­шинос дар замони муосир нишон дода шу­да­аст.

Мавзӯъҳое, ки дар китоб оварда шудаанд, дар мувофиқат бо Стандарта давлатии таҳ­силот ва нақшаи таълимии ихтисоси психология интихоб карда шудаанд. Китоб фарогири масъалаҳои омодасозии равон­ши­носон ба фаъолияти педагогӣ дар мактаб мебошад.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ