Шартҳои педагогии татбиқи анъанаву маросимҳои халқӣ дар раванди тарбияи ахлоқии мактаббачагони хурдсол

Муаллиф:
Кучибоев Шӯҳратҷон Икромбоевич
Ихтисос:
6D010200-Педагогика ва методикаи таълими ибтидоӣ
Санаи ҷойгиршавӣ:
Mar 29, 2018
Санаи ҳимоя:
Jun 29, 2018

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 29.06.2018, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 29.03.2018

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-027

Мавзуъ “ Шартҳои педагогии татбиқи анъанаву маросимҳои халқӣ дар раванди тарбияи ахлоқии мактаббачагони хурдсол”

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ

13.00.01-Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ)

Унвонҷӯ: Кучибоев Шӯҳратҷон Икромбоевич

Ҳимоя дар толори хурди раёсати ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров баргузор мегардад.

Автореферат_tj.pdf

Автореферат_ru.pdf

Отзыв.pdf

Тақриз ба автореферат 1.pdf

Тақриз ба автореферат 2.pdf

Тақриз ба автореферат 3.pdf

Тақриз ба автореферат 4.pdf\

Тақризи муаасисаи пешбар.pdf

Тақризи мукарризи расмӣ 1.pdf

Тақризи мукарризи расмӣ 2.pdf

Хулосаи кафедра.pdf

Хулосаи комиссияи ташхисӣ.pdf

Хулосаи роҳбари илмӣ.pdf