Категорияи инкор дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ (ҷанбаи муқоиса)

Муаллиф:
Элназаров Баҳодур Давронович
Ихтисос:
6D020500-Филология
Санаи ҷойгиршавӣ:
Jun 11, 2018
Санаи ҳимоя:
Oct 2, 2018

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарифти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 02.10.2018 соати: 13.00

Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА - 033
Мавзӯъ: "Категорияи инкор дар забонҳои тоҷикӣ ва рус(ҷанбаи муқоиса)"
Барои дарёфти дараҷаи илмии ном за последующим илмҳои
филологӣ Аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 - Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ.
Унвонҷӯ: Элназаров Баҳодур Давронович
Ҳимоя дар толори хурди раёсати ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров баргузор мегардад.

Автореферат.pdf

Варакаи хузур 1.pdf

Варакаи хузур 2.pdf

Варакаи хузур 3.pdf

Варакаи хузур 4.pdf

Қарори маҷлиси сексияи забоншиносӣ.pdf

Маркази миллии патенти иттилоот.pdf

Протоколи №1.pdf

Ризоияти муассисаи пешбар.pdf

Ризоияти муқарризи дуюм.pdf

Рисолаи номзади.pdf

Тақриз 1.pdf

Тақриз 2.pdf

Тақризи Кенҷаев Юсуф.pdf

Тақризи Мирзоёров.pdf

Тақризи муқарризи якум.pdf

Хулосаи ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров.pdf